Kontakt

Drużyna:
63 Gdyńska Drużyna Harcerzy im mjr Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora
ul.Legionów 17A/1 81-378 Gdynia
e-mail:  [email protected]


Drużynowy:
pwd. Filip Chromiec
ul.Legionów 17A/1, 81-378 Gdynia
tel: 690036644
e-mail:  [email protected]

Śródroczne konto drużyny:
ZHR OKRĘG POMORSKI
63 GDH

ul. Zator Przytockiego 4
80-245 Gdańsk
26 1240 1255 1111 0010 4012 4198

Dodaj komentarz