Kontakt

Drużyna:
63 Gdyńska Drużyna Harcerzy
ul.Legionów 107 E 15, 81-472 Gdynia
e-mail:  63gdh.zhr@gmail.com

Nr. telefonu drużyny: +48 795 041 363


Drużynowy:
pwd. Maksymilian Wesołowski
ul.Legionów 107 E 15, 81-472 Gdynia
tel: 504-461-980
e-mail:  maxwes@wp.pl

Śródroczne konto drużyny:
ZHR OKRĘG POMORSKI
63 GDH

ul. Zator Przytockiego 4
80-245 Gdańsk
26 1240 1255 1111 0010 4012 4198

Dodaj komentarz